Polityka Prywatności i plików cookies na stronie https://cultofenglish.com

Obowiązuje od: 01.08.2023 r. 

1. Informacje ogólne

1. Serwis i sklep internetowy https://cultofenglish.com (dalej: „Serwis”) jest prowadzony przez Fundacją Rozwoju Przedsiębiorczości „Twój StartUp”, KRS 0000442857, NIP 5213641211, REGON: 146433467.
2. W ramach działalności Serwisu mogą być zbierane, przetwarzane i wykorzystywane dane Użytkowników Serwisu, w tym dane osobowe. 
3. Dane osobowe mogą być zbierane w wyniku  dobrowolnego podania
przez Użytkowników, np. przy zamawianiu Produktów i Towarów oraz w celu uzyskania nieodpłatnego dostępu do Produktu w zamian za zapis do newslettera, stosowania plików cookies – zarówno własnych jak i pochodzących od podmiotów zewnętrznych oraz stosowania narzędzi takich jak Google Analitycs. 
4. Zbierane mogą być ponadto informacje o adresie IP użytkownika, czasie nadejścia zapytania i wysłania odpowiedzi, adresie strony internetowej, z której użytkownik został przekierowany do Serwisu oraz rodzaju oprogramowania, z którego korzysta Użytkownik. Informacje te są wykorzystywane dla celów administrowania Serwisem oraz tworzenia statystyk i analiz.

2. Stosowane definicje

W niniejszej polityce stosuje się następujące definicje:

1. Serwis  – serwis i sklep internetowy dostępny pod adresem https://cultofenglish.com  za pośrednictwem którego Użytkownik może przeglądać jego zawartość, rejestrować konto, składać zamówienia na Produkty i Towary, kupować Towary i Produkty, pobierać pdf pliki, zamówić informacje handlowe i marketingowe, kontaktować się z Administratorem danych osobowych.

2. Administrator danych osobowych – podmiot, który decyduje o celu i środkach przetwarzania danych, w niniejszej polityce rozumie się przez to: Fundacją Rozwoju Przedsiębiorczości „Twój StartUp”, KRS 0000442857, NIP 5213641211, REGON: 146433467. Adres: ul.Żurawia 6/12/lok. 766
00-505 Warszawa.

3. Użytkownik – osoba fizyczna, której dane dotyczą i która korzysta z usług dostępnych w Serwisie/Sklepie.

4. Dane osobowe – wszelkie informacje, które bez nadmiernego czasu i kosztu mogą doprowadzić do identyfikacji osoby fizycznej, w tym jej dane identyfikacyjne, adresowe i kontaktowe

3. Dane osobowe

1. Administratorem danych osobowych podawanych w trakcie korzystania ze Serwisu prowadzonego pod nazwą https://cultofenglish.com  jest Fundacją Rozwoju Przedsiębiorczości „Twój StartUp”, KRS 0000442857, NIP 5213641211, REGON: 146433467.
2. Dane przetwarzane są zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa; tj. Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych, a także ustawą z 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
3. W ramach działalności Serwisu mogą być zbierane, przetwarzane i wykorzystywane dane użytkowników Serwisu, w tym dane osobowe Użytkowników podane przez nich w Formularzu Rejestracji oraz Formularzu Zamówienia. W formularzach tych Użytkowniki mogą podać następujące dane: imię i nazwisko, adres e-mail, adres, NIP, telefon. Przetwarzanie danych osobowych Użytkowników następuje w celu:

1. realizacji zamówień o świadczenie usług drogą elektroniczną określonych w Regulaminie (art. 6 ust. 1 lit. b RODO); 
2. nieodpłatnego przesłania Produktu jeżeli użytkownik wyraził zgodę na otrzymanie Produktu w zamian za zapis do newslettera (art. 6 ust. 1 lit. f RODO); 
3. prowadzenia przez Administratora marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług – przesyłania newslettera, co jest prawnie uzasadnionym interesem Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
4. 
statystyki i analizy zachowań Użytkowników w Serwisie (co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora – art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz bez ich podania niemożliwe będzie zawarcie umowy lub otrzymywanie newslettera oraz nieodpłatnego Produktu.

4. Zakres przetwarzanych danych osobowych został ograniczony do minimum niezbędnego do świadczenia usług w zakresie:
1. 
złożenia zapytania przez formularz kontaktowy lub za pomocą danych teleadresowych dostępnych na stronie: adres e-mail, numer telefonu, adres poczty elektronicznej, imię, ewentualne inne dane podane dobrowolnie przez osobę, której dane dotyczą;
2. dokonania zapisu na newsletter: imię, adres e-mail;
3. złożenia zamówienia w sklepie online: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres dostawy;
4. rejestracji konta w Serwisie online: imię i nazwisko, adres e-mail, hasło, login;
5. wystawienia rachunku lub faktury: imię i nazwisko lub nazwa podmiotu, adres siedziby, NIP;
6. bezpośredni kontakt z administratorem danych za pomocą danych teleadresowych dostępnych na stronie lub w formie tradycyjnej w miejscu prowadzenia działalności.

 

5. Dane osobowe są przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, tj.:
1. przez okres trwania zawartej umowy,
2. przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi na pytanie zadane przez formularz kontaktowy lub drogą telefoniczną,
3. 
do czasu odwołania zgody, jeśli przetwarzanie danych opiera się na zgodzie osoby, której dane dotyczą.

4. Odbiorcy danych

1. Dane osobowe Użytkownika mogą zostać powierzone innym podmiotom w celu wykonania usług na zlecenie Administratora danych, w szczególności podmiotom w zakresie:
1. hostingu strony http://cultofenglish.com 
2. serwisu i utrzymania systemów informatycznych, w których dane sąprzetwarzane, w tym w celu automatyzacji newslettera, system LMS, wystawiania faktur, obsługę płatności online, obsługi zamówień, i t.d.
3. prowadzenia obsługi księgowej,
4. prowadzenia obsługi biurowej,
5. realizującym usługi kurierskie i pocztowe.

5. Prawa użytkowników, których dane dotyczą

1. Użytkownikowi, którego dane dotyczą przysługują następujące prawa:
1. 
prawo dostępu do podanych danych osobowych oraz prawo do otrzymania ich kopii;
2. 
prawo do sprostowania danych osobowych;
3. 
prawo do usunięcia danych osobowych, o ile nie obowiązują inne przepisy prawa, które zobowiązują administratora danych do archiwizacji danych przez określony czas,
4. 
prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
5. 
prawo do przeniesienia danych osobowych; 
6. 
prawo sprzeciwu wobec przetwarzania podanych danych osobowych;
7. 
prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.


2. W celu skorzystania z jakiegokolwiek prawa, o którym mowa wyżej, Użytkownik, którego dane dotyczą może skierować do Administratora danych żądanie za pośrednictwem poczty elektronicznej

6. Działalność w social mediach

Fundacją Rozwoju Przedsiębiorczości „Twój StartUp”, KRS 0000442857, NIP 5213641211, REGON: 146433467 jest administratorem danych osobowych przekazanych za pośrednictwem fanpage na Facebooku (Cult of English) oraz Instagram (cult_of_english). Dane osobowe będę przetwarzane w celu administrowania i zarządzania stroną, komunikowania się z użytkownikami oraz kierowania do ich treści marketingowych w oparciu o uzasadniony interes Administratora, o którym mowa w art. 6 ust. 1. lit. f RODO. Dane te będą przetwarzane wyłącznie w przypadku „polubienia” fanpage/wybrania opcji „obserwuj” lub gdy w inny sposób dane będą zostawione przez użytkowników, np. w formie umieszczenia komentarza. Dane będą przetwarzane przez okres istnienia fanpage/konta lub do czasu wniesienia przez użytkownika sprzeciwu. 

7. Udostępnienie materiałów z serwisu YouTube

Na stronie internetowej http://cultofenglish.com umieszczone są materiały audiowizualne pochodzące z serwisu YouTube.W tym celu wykorzystywane są pliki cookies firmy Google LLC. Pliki cookies generowane są automatycznie przy odtwarzaniu materiałów audiowizualnych z serwisu YouTube. Jeśli użytkownik nie wyraża na to zgody, niestety  nie musi odtwarzać  materiału video.

8. Pliki cookies i inne technologie śledżące

1. W ramach działalności Serwisu są używane pliki zwane „cookies”, czyli niewielkie informacje tekstowe, które są zapisywane w urządzeniu końcowym Użytkownika. Ich stosowanie ma na celu poprawne działanie strony internetowej Administratora. Pliki te są zapisywane przez serwer na komputerze Użytkownika. Przez używanie plików cookies należy rozumieć ich przechowywanie i uzyskiwanie do nich dostępu przez Administratora lub podmioty z nim współpracujące.
2. A
dministrator stosuje dwa rodzaje cookies – „sesyjne” oraz „stałe”. Sesyjne pliki są plikami tymczasowymi i używane do momentu opuszczenia strony Serwisu przez Użytkownika, lub do momentu zamknięcia przez niego przeglądarki internetowej. Są to piliki obowiązkowe potrzebne do tego, aby możliwe było funkcjonowanie aplikacji lub innych funkcjonalności. Natomiast „stałe” pliki pozostają na urządzeniu Użytkownika przez czas określony w parametrach cookies albo do momentu ich ręcznego usunięcia przez Użytkownika. Celem zbierania tych plików jest sprawniejsze i łatwiejsze funkcjonowanie strony.
3. Pliki cookies mogą być używane w następujących celach:
1. 
umożliwienia korzystania z usług dostępnych na stronie Serwisu;
2. 
zbierania informacji o sposobie korzystania przez Użytkowników ze Serwisu;
3. 
zapamiętania wybranych przez Użytkowników ustawień strony internetowej;
4. 
zapamiętania adresu e-mail i hasła za pomocą, których Użytkownik loguje się do Serwisu. 

4. Używanie plików cookies nie powoduje zmian konfiguracyjnych w urządzeniu Użytkownika i oprogramowaniu zainstalowanym na tym urządzeniu. 
5. W ramach działalności Serwisu mogą być stosowane również pliki cookies podmiotów zewnętrznych pochodzące np. z serwerów reklamowych, serwerów firm i dostawców usług współpracujących z Administratorem. 
6. Domyślne ustawienia przeglądarek internetowych dopuszczają zwykle zapisywanie plików cookies w urządzeniach końcowych Użytkowników. Ustawienia te mogą jednak zostać zmienione przez Użytkowników. 
7. Użytkownik może ograniczyć lub wyłączyć dostęp plików cookies do swojego komputera za pomocą ustawień przeglądarki internetowej. W przypadku skorzystania z tej opcji złożenie Zamówienia może okazać się jednak niemożliwe. 
8. Zgodnie z przepisami ustawy prawo telekomunikacyjne abonent lub użytkownik końcowy może wyrazić zgodę na przechowywanie informacji lub uzyskiwanie dostępu do informacji już przechowywanej w telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym abonenta lub użytkownika końcowego również za pomocą ustawień oprogramowania zainstalowanego w wykorzystywanym przez niego telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym lub konfiguracji usługi. W przypadku zatem gdyby Użytkownik nie chciał wyrazić takiej zgody, powinien dokonać zmiany ustawień przeglądarki internetowej. 
9. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki cookies do urządzenia Uzytkownika. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, Uzytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików Cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu cookies na urządzeniu Uzytkownika. Szczegółowe informacje w zakresie zmiany ustawień przeglądarki dotyczących plików cookies oraz ich usunięcia uzyskać można na oficjalnej stronie internetowej konkretnej przeglądarki. W szczególności powyższe informacje można znaleźć pod następującymi adresami stron internetowych:
1. 
przeglądarka Firefox
2. 
przeglądarka Chrome
3. 
przeglądarka Internet Explorer
 4. 
przeglądarka Microsoft Edge;
5. 
przeglądarka Opera;
6. przeglądarka Safari;
7. 
przeglądarka Yandex.
10. Administrator korzysta z narzędzia Facebook Pixel, które jest narzędziem analitycznym pomagającym mierzyć skuteczność reklam na podstawie analizy działań podejmowanych przez Użytkowników w witrynie, co w konsekwencji umożliwia prowadzenie skuteczniejszych kampanii reklamowych.
11. Administrator korzysta z narzędzia Google Analytics, które służy do analizy statystyk stron internetowych.

9. Postanowienia końcowe

1.Administrator  zapewnia ochronę̨ danych osobowych, które przetwarza. W szczególności Administrator stosuje odpowiednie zabezpieczenia techniczne i środki organizacyjne zapewniające ochronę̨ przetwarzanych danych osobowych, odpowiednie do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną.
2. Administrator danych zastrzega możliwość zmiany niniejszej polityki prywatności, szczególnie w sytuacji, gdy będą tego wymagały zastosowane rozwiązania techniczne, zmiany przepisów prawa w zakresie prywatności osób, których dane dotyczą lub inne, istotne zmiany wpływające na treść informacji przekazywanej Użytkownikom.
3. W przypadku zmiany obowiązującej polityki prywatności, wprowadzone zostaną odpowiednie modyfikacje do powyższego zapisu, które będą obowiązywały od dnia ich opublikowania na stronie Serwisu.
4. Treści umieszczone na tej stronie oraz w serwisach społecznościowych obsługiwanych przez podmioty trzecie (Facebook, Instagram, YouTube) są przejawem własnej intelektualnej twórczości Administratora i stanowią przedmiotem ej praw autorskich. Administaror nie wyraża zgody na kopiowanie treści w całości lub części bez ej wyraźnej, uprzedniej zgody.
5. Użytkowniki są zobowiązani do korzystania z Serwisu w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.